367
ปวดเมื่อยจัง ทำอย่างไรดี

อาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นอาการปวดที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาการปวดที่พบ จะมีทั้ง ปวดตึง ปวดเมื่อย ปวดเสียว หรือ ปวดมากจนขยับร่างกายส่วนนั้นๆ ไม่ได้เลย สาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อ
  - ลักษณะท่าทางที่ผิดปกติ เช่น ไหล่งอ ไหล่งุ้ม
  - การเกร็งใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นนานๆ เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน
  - การใช้โต๊ะ เก้าอี้ ที่ไม่เหมาะสม
  - ภาวะความเครียดไม่ว่าจะทางกาย หรือใจ
การรักษา
  1. ในระยะแรกที่ปวดมากให้รับประทานยาแก้ปวด และยาคลายกล้ามเนื้อร่วมกัน และเลือกใช้พลาสเตอร์บรรเทาอาการปวด แปะเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด เนื่องจากแผ่นปิดบรรเทาปวดออกฤทธิ์ต่อเนื่องยาวนาน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สามารถบรรเทาอาการตึง หรืออาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ
  2. การคลายจุดเจ็บ
    a. การยืดกล้ามเนื้อ
    b. การนวด เช่น นวดกดจุด นวดคลึง อาจใช้ยานวดร่วมด้วย โดยควรเลือกครีมนวดที่มีส่วนผสมของ
      i. Methyl salicylate หรือน้ำมันระกำ ซึ่งจะให้ความรู้สึกร้อน ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย
      ii. Mentol เมนทอล ให้ความรู้สึกเย็น ช่วยผ่อนคลาย
      iii. Clove oil น้ำมันกานพลู ช่วยลดอาการปวด บรรเทาอาการอักเสบ
  3. การปรับเปลี่ยน แก้ไขท่างทางอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง